UZEM Yönetim Kurulu Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Selcan Kilis (Müdür-Üye)

Öğr. Gör. Yavuz Tekbaş (Müdür Yardımcısı-Üye)

Arş. Gör. Dr. Mithat Çiçek (Müdür Yardımcısı-Üye)

Prof. Dr. Necdet Ekinci (Üye)

Prof. Dr. Güven Özdem (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi  Mustafa Serkan Abdüsselam (Üye)

Öğr. Gör. Hüseyin Kara (Üye)

Öğr. Gör. Abdullah Demir (Üye)

Öğr. Gör. Yasin Biçer (Üye)