2020-2021 Güz


Covid-19 Pandemisi sebebiyle, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının güz dönemindeki tüm akademik faaliyetler üniversitemizin tüm akademik birimlerinde (tıp fakültesinin bazı dönemleri hariç) uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülmüştür.

Üniversitemiz Senatosunun ilgili döneme ait almış olduğu kararlar aşağıdaki gibidir;

 

Tıp Fakültesinde Eğitim ve Öğretim
2020-2021 Öğretim Yılı Güz döneminde Tıp Fakültesinin 1. 2. ve 3. sınıflarında tüm teorik ve pratik dersler uzaktan öğretim ile yapılacak. Kurul ara sınavları da uzaktan öğretim yöntemleri ile çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Tıp Fakültesi 4. ve 5. sınıflarda tüm teorik ve uygun görülen pratik dersler uzaktan öğretim yöntemiyle çevrimiçi yapılacak, hastanede yapılması gereken klinik uygulamalı dersler ise küçük gruplara ayrılarak yüz yüze yapılacaktır. Staj sonu teorik ve pratik sınavlar ise gerekli tedbirler alınarak yüz yüze yapılacaktır. Dönem 6 (intörn) öğrencilerimizin eğitimi 1 Ağustos 2020 tarihinde yüz yüze başlamış olup, yüz yüze eğitimlerine bu şekilde devam edilecektir.
 
Sağlık Bilimleri Fakültesinde Eğitim ve Öğretim
2020-2021 Öğretim Yılı Güz döneminde, Ebelik bölümü öğrencilerinin mezun olabilmeleri için YÖK tarafından belirlenen kriterleri tamamlaması gerekmektedir. Ayrıca, 2019-2020 bahar yarıyılı eğitim öğretim döneminde öğrencilerimiz klinik çalışma yapamadıklarından ve aynı yılın sonunda yaz stajına çıkmadıklarından kriter dosyaları eksik kalmıştır. Bu bağlamda Ebelik Bölümü 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerimizin teorik ve uygulama derslerinin uzaktan yürütülmesi fakat 4. sınıf öğrencilerimizin sadece teorik dersleri uzaktan olmak şartıyla YÖK kriterlerini tamamlayarak zamanında mezun olabilmeleri için Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Bilgisi dersi uygulamasının gruplar halinde (her bir grup 3 hafta olacak şekilde) yüz yüze yoğunlaştırılmış klinik uygulama şeklinde yapılması kararlaştırılmıştır.

Spor Bilimleri Fakültesinde Eğitim ve Öğretim
2020-2021 Öğretim Yılı Güz döneminde, uygulama haftasında uygulamalı dersler Debboy yerleşkesi spor salonu ve Spor Bilimleri Fakültesi spor salonunda en fazla 15’er kişilik gruplar halinde (salon bölümlere ayrılacak) yapılacaktır. Ana uzmanlık Yüzme dersleri ise yine 15’er kişilik gruplar halinde, belirlenen hafta boyunca Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme havuzunda yapılacaktır.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Eğitim ve Öğretim
2020-2021 Öğretim Yılı Güz döneminde, uzaktan öğretim sürecinde güz ve bahar dönemlerinde yapılamayan/kurumlarda gerçekleştirilemeyen 2. Sınıf “Mesleki Uygulama” dersleri yaz döneminde yapılacaktır. Yaz döneminde yapılacak uygulamaların değerlendirme usulleri ve hangi tarihler arasında gerçekleştirileceğinin ilgili birimin yönetim kurulunca karara bağlanmasına ve yaz döneminde yapılacak uygulamanın mezuniyet için zorunlu olmasına karar verilmiştir.

Diğer Ön Lisans ve Lisans Öğrenimi Yapan Fakültelerde/Yüksekokullarda Eğitim ve Öğretim

  • 2020-2021 Öğretim yılı Güz döneminde, diğer tüm akademik birimlerde, teorik dersler, Uzaktan Öğretim Uygulama ve Değerlendirme Komisyonunun almış olduğu ve aşağıda belirtilen kararlar doğrultusunda yürütülecektir;

  • Tüm birimlerde bir saatlik ders için çevrimiçi ders süresi en az 30 dakika, iki saatlik ders için 50 dakika, üç saatlik ders için 70 dakika, dört saatlik ders için ise 90 dakika süreyle eş zamanlı/canlı olarak yapılacaktır.

  • Uzaktan öğretim yöntemiyle uygulanmasına karar verilen “Staj ve Uygulama” derslerinin işleyişi ve süreciyle ilgili kararlar, ilgili okullar tarafından alınacaktır.

  • Lisansüstünde Uzmanlık Alan, Seminer ve Tez Yönetimi dersleri ile ilgili kararlar Enstitülerin ilgili kurullarınca alınacaktır.

  • Normal ve ikinci öğretimde her şube için dersler 14 hafta eş zamanlı (canlı) yapılacaktır.

  • Ara sınav, final ve bütünleme sınavları için yalnızca birer adet ödev verilecek veya çevrimiçi sınav yapılacaktır.

  • Sınavların ödev olarak yapılması durumunda, öğretim elemanları ödevleri intihal programlarıyla kontrol edecektir.

(3+1) Modeli Kapsamındaki Stajlar
(3+1) Modeli kapsamındaki stajlar, ilgili okulların koordinatörlüğünde üç ayrı şekilde yapılabilecektir;

  1. Staj yerini belirleyen ve stajı güz döneminde yapmak isteyen öğrenciler, stajlarını güz döneminde tamamlayabilecektir.

  2. Güz döneminde staj yapması gereken öğrenciler, istemeleri halinde stajlarını bahar döneminde yapabilecektir.

  3. Staj yerini ayarlayamayan ya da staj yapmak istemeyen öğrenciler uzaktan öğretimle verilecek dersler ile stajlarını tamamlayabilecektir.