Misyon-Vizyon-Değerler

Misyon

Ülkemizin ve milletimizin temel değerlerine ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunmak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretim teknolojileri ile sürdürülmesini sağlamak, zaman ve mekân sorunlarını ortadan kaldırmak, fırsat eşitliği sunmak, değişen ve gelişen teknolojiyle birlikte eğitim-öğretim programlarının verimliliğini artırmaktır.

Vizyon

Çağdaş ve yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı eğitim ve öğretimin etkinliğini artıran, eğitim-öğretim sorunlarına teknolojik çözümler getiren, yaşam boyu öğrenmenin önemini anlamış, sürdürülebilir teknoloji destekli bir eğitim-öğretim deneyimi sunan, yenilikçi bir merkez olmaktır.

Değerler

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, Türk ulusuna ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlılık, bilimsellik, evrensellik, toplumsal yararlılık, çağdaşlık, yenilikçilik, yaratıcılık, katılımcılık, güvenilirlik, şeffaflık, rekabetçilik, verimlilik.