İletişim

Merkez Müdürlük: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık Binası, Zemin Kat (Sol koridorun sonu), Güre Yerleşkesi.
Sekreterya - Muammer DUMLU
uzem@giresun.edu.tr, ogrenci.uzem@giresun.edu.tr, akademik.uzem@giresun.edu.tr

Şikayet ve Öneri Formu