UZEM Yönetim Kurulu Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Mithat Çiçek (Müdür - Üye)

Öğr. Gör. Yavuz Tekbaş (Müdür Yardımcısı - Üye)

Prof. Dr. Necdet Ekinci (Üye)

Prof. Dr. Güven Özdem (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi  Mustafa Serkan Abdüsselam (Üye)

Öğr. Gör. Hüseyin Kara (Üye)

Öğr. Gör. Abdullah Demir (Üye)

Öğr. Gör. Yasin Biçer (Üye)