Eğitim Videoları (Öğretim Elemanı)

 
GENEL TANITIM - 1 GENEL TANITIM - 2 GENEL TANITIM - 3 Gerekli Uygulamalar

Sisteme Giriş

Konu Ekleme

Sanal Ders Oluşturma
(Google Meet)

Sanal Ders Oluşturma
(BigBlueButton)

Kaynak Ekleme

Forum Ekleme

URL Ekleme

Ödev Ekleme

Ödev Arşivleme / Tümünü İndirme

İçeri Aktar Yöntemi
(Ders içeriği Kopyalama)

Online Sınav Oluşturma
Öğrencilerle İletişim

 
Şifre İşlemleri Ders Raporu Oluşturma Teknik Destek Mazeret ve Bütünleme Sınavları
için Kısıtlama Ekleme (Sınav
ve ödevler için)